GENÇ HAREKET MANİFESTOSU

Genç Hareket; İslam inanç ve ahlak değerlerini vazgeçilmez olarak kabul eden, İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin medeniyet ufkuyla yol yürüyen, kökleri mazide, dalları atide ve bugünün farkında olan bir zaman anlayışına sahip bir Gençlik Hareketidir.

Genç Hareket; Allah’a ve Rasulü’ne gönülden bağlı, takvayı kuşanan, köklü düşünceyi önemseyen, hayatı bir bütün olarak algılayan, kulluk bilinciyle geleceğin öncüleri olma idealinde, eğitimli, başarılı, kendisiyle ve çevresiyle barışık, slogandan öte derinliği olan, değer üreten, özgüveni olan, örneklik sergileyen, çağını doğru okuyan, daveti gaye edinen, hizmet ehli bir nesil tasavvuruyla yoluna devam etmektedir.

Genç Hareket’in var oluş amacı bir nesil özlemidir.

Bu öyle bir nesil ki; her bir ferdi takva dairesinde halkalanmış, İslam kardeşliği şuuruyla birbirine kenetlenmiş, mazi-hal-istikbal sorgusu yapabilecek bir tarih şuuruna sahip, yeryüzündeki tüm Müslüman halkları kardeş bilen, onların tırnağına halel gelse acısını yüreğinde hissettirecek bir ümmet bilincine sahip, yakın çevresindeki insanlardan başlamak suretiyle halka halka İslam dairesine insanları davet aşkıyla yüklü, mücadele ruhlu, dava şuurlu, medeniyet ufuklu bir nesildir.

Genç Hareket olarak özlemini çektiğimiz GENÇ

 • Bulunduğu her ortamda, sahip olduğu İslamî ahlak ve kimliği güvenle taşıyan, her zaman ve zeminde Müslüman kimliğini ortaya koyma cesaretine sahip bir GENÇ
 • Kuran ve Sünnet merkezli, Tevhid eksenli bir hayat standardı yakalamak için doğru kaynaklardan beslenen bir GENÇ
 • Tebliğ ve davet çalışmalarını ana faaliyet alanı olarak gören, bilgili, üretken ve özgüveni yüksek bir GENÇ
 • Toplumu takva ekseninde dönüştürme hedefinde, bu hedef doğrultusunda Hareket’in diğer unsurlarıyla uyum içinde çalışan, İslam kardeşliği bilincinin doruklarında bir GENÇ
 • Uzaktan kendisini görenlere hiçbir şey söylemese dahi Allah’ı hatırlatabilen,  hal ile tebliğ vazifesini en güzel surette yerine getiren ve bütün insanların elinden, dilinden emin olduğu bir GENÇ
 • Bütün hal ve hareketlerine, özellikle topluluk içinde, çok özen gösteren, olumsuz hareketlerden ve açıktan işleyeceği her bir günahtan şahsı kadar dininin de zarar göreceğini bilen bir GENÇ
 • İslam’ın Mukaddesatı ile insanlık arasındaki engelleri kaldırmak için samimi gayret ortaya koyan, bu şuurla mücahid kimliğini taşıyan bir GENÇ
 • Şahitlik ve şehitlik şuuruyla hareket eden, davası için bedel ödemeyi göze alan, yeri geldiğinde gözünü budaktan sakınmayan bir GENÇ
 • Ahlakı ‘En yüce ahlak’, ‘Kuran ahlakı’ olarak ifade edilen Gönüller Sultanı Hz Muhammed’in(sav) hayatını örnek alınacak en güzel yaşam sayan, O’nun sünnet-i seniyyesine kıymet veren, O’na hem hal hem de tavır anlamında ne kadar benzerse o denli şefaatine yaklaşacağı inancına sahip bir GENÇ
 • Yürüyüşü, oturması, kalkması, konuşması ve susmasıyla yaşadığı topluma asr-ı saadetten izler taşıyabilen ve çağının sahabesi olmaya kayıtsız şartsız azmetmiş bir GENÇ
 • Kılık kıyafetinde İslam’ın ruhuna aykırı tarzlardan uzak duran, yaşadığı toplumla arasına mesafeler koymayan bir GENÇ
 • Aile bağlarını ve akraba ilişkilerini güçlü tutan, davet ve tebliğinde onları önceleyen ve önemseyen bir GENÇ
 • Örnekliğiyle insanların içinde parmakla gösterilen, edebine ve çalışmalarındaki başarısına şahit olanların bu başarının arkasındaki cevherin onun inancındaki samimiyet olduğuna tanıklık ettiği, hal ve tavırlarıyla Müslüman Genç kimliğini temsil eden bir GENÇ
 • Camilerin, Mescidlerin değerini bilen ve cami cemaati ile barışık ve tanışık bir GENÇ
 • Yapılacak işlerde edilgen olmaktan ziyade aktif olan, sorumluluk alan ve kanaatlerini ortaya koyan bir GENÇ
 • Kendi toplumsal gerçeklerini ve değerlerini hiçbir zaman göz ardı etmeyen, İslam’ın güzelliklerini kendi toplumunda dine muhalif olmayan yerel değerlerle, toplumun gelenekleriyle ve kültürel motiflerle cem edebilen ve bu coğrafyaya özgü bir renk ile inancını evrensel düzlemde temsil edebilen bir GENÇ
 • İslam tarihine vukufiyet kadar, İslam’a yıllarca sancaktarlık yapmış kendi ecdadının da tarihini çok iyi bilen, tarihi derinliğe sahip, gündemi yakından takip eden, hiçbir zaman kendi gündemini ülke gündeminden beri görmeyen bir GENÇ…